برای اطلاعات کامل از ربات ما به لینک زیر مراجعه کنید
[فقط کاربران عضو و فعال شده میتوانند لینک ها را ببینند.]
زمانی ربات برای خبر دادن حاضر میشود که حداقل کاربران عضو آن به 15 نفر برسند،چون با تعداد کم به صرفه نیست
همچنین اگر کاربران زیاد شوند به زودی شبکه ای هم مربوط به سایت در تلگرام ایجاد خواهیم کرد